top of page

Textilia och Svenska Kocklandslagen ingår partnerskap och instiftar ett inkluderingspris

Nu presenteras Textilia som ny samarbetspartner till Svenska Kocklandslagen.

Samarbetsavtalet är tecknat på tre år och innebär att Textilia som officiell partner till Svenska Kocklandslaget och Svenska Juniorkocklandslaget kommer att tillhandahålla skräddarsydd tvätt- och textilservice åt de båda landslagen. Dessutom instiftar Textilia och Svenska Kockars Förening ett mångfalds- och inkluderingspris för restaurangbranschen.
- Vi är stolta och glada över möjligheten att stötta Svenska Kocklandslagen under de närmsta åren och samtidigt få dela med oss av vår expertis inom området tvätt- och textilservice som en viktig del i den kulinariska upplevelsen. Dessutom har vi i Svenska Kockars Förening funnit en samarbetspartner och ett landslag där vi ser stora likheter mellan våra verksamheter och i våra värderingar, berättar Fredrik Lagerkvist, VD Textilia.


- Vi är jätteglada över vårt nya samarbete med Textilia eftersom vi ser en god matchning i våra värderingar kring mångfald, inkludering och likabehandling. Dessutom kommer vi genom Textilias tvätt- och textilservice kunna utrusta våra landslag med professionell textilservice på ett ekonomiskt och hållbart sätt, så att de i sin tur ska kunna prestera på topp, säger Jens Ericsson, General Manager Svenska Kocklandslagen.

Samarbetsavtalet offentliggörs den 1 mars 2022 och gäller tom sista december 2024.


För mer information, kontakta:

Rafaela Hall, Projektledare och PR-Konsult Prat PR

Mail: rafaela.hall@prat.se

Mobil +46 72 142 98 69


Jens Ericsson, General Manager Svenska Kocklandslagen

Mobil: +46 702 54 25 66


Fredrik Lagerkvist, VD Textilia

Mobil: +46 738 52 18 61
Om priset Restaurangbranschens vardagshjälte

Som en del i samarbetet instiftar Textilia tillsammans med Svenska Kockars Förening ett mångfalds- och inkluderingspris för hotell- och restaurangbranschen, Restaurangbranschens vardagshjälte. Restaurangbranschens vardagshjälte tilldelas en person som inom branschen som gjort betydande insatser för att öka mångfalden inom branschen och skapa en jämställd och inkluderande miljö där alla är välkomna och trivs. Priset tilldelas en person inom branschen som agerar utifrån Svenska Kockars Förenings och Textilias värdegrund av inkludering och likabehandling oavsett kön, trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder. Prissumman är 30 000 SEK och priset delas ut under Svenska Kockars Förenings vårmiddag i samband med årligt representantskapsmöte/kongress.


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att de varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Textilia har ca 700 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 750 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Comments


bottom of page