top of page

Dags att nominera till Restaurangbranschens Vardagshjälte ett mångfald och inkluderingspris för res

Ett nyinstiftat pris för att stimulera utvecklingen av ökad mångfald och bidra till jämställdhet och lika behandling inom restaurangbranschen. Priset har tillkommit genom Svenska kocklandslagen och Textilias nyetablerade samarbete och delas ut årligen av Svenska kockars förening och Textilia.


NOMINERING OCH UTNÄMNING

Du som är verksam i restaurangbranschen eller medlem i Svenska kockars förening alternativt någon av föreningens distriktsstyrelser har möjlighet att nominera kandidater som de anser bör få priset. Nomineringarna sänds till Svenska kockars förening, som tillsammans med Textilia utser en mottagare.

Skriv ett dokument där följande ingår:

 Namn på den nominerade.

 Den nominerades branschtillhörighet och arbetsplats .

 Beskriv kortfattat varför du anser att personen ska mottaga priset (max 150 ord).

 Namn och kontaktuppgifter till dig som är avsändare.

 Döp dokumentet Restaurangbranschen Vardagshjälte + den nominerades namn.

 Sänd ett mejl till kansli@svenskakockarsforening.se där dokumentet bifogas och skriv nominering Restaurangbranschens Vardagshjälte i ämnesraden.

 Eventuella frågor skickas även till mejladressen ovan.

 Nomineringar tas emot fram till onsdagen 30 april. PROCESS


• Efter den 30 april kommer nomineringarna sammanställas och en jury utser vinnaren och enas om en motivering. • Vinnaren meddelas därefter och bjuds in till Svenska kockars förenings vårmiddag lördagen den 7 maj.


OM PRISET RESTAURANGBRANSCHENS VARDAGSHJÄLTE Som en del i samarbetet instiftar Textilia tillsammans med Svenska Kockars Förening ett mångfalds- och inkluderingspris för hotell- och restaurangbranschen, Restaurangbranschens Vardagshjälte. Restaurangbranschens Vardagshjälte tilldelas en person som inom branschen gjort betydande insatser för att öka mångfalden inom branschen och skapa en jämställd och inkluderande miljö där alla är välkomna och trivs. Priset tilldelas en person inom branschen som agerar utifrån Svenska Kockars Förenings och Textilias värdegrund av inkludering och likabehandling oavsett kön, trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder. Prissumman är 30 000 SEK och priset delas ut under Svenska kockars förenings vårmiddag i samband med årligt representantskapsmöte eller kongress.

Comments


bottom of page