top of page

Dags att nominera till Restaurangbranschens Vardagshjälte

Restaurangbranschens vardagshjälte är ett mångfalds- och inkluderingspris som tilldelas en person som gjort betydande insatser för att öka mångfalden inom branschen och skapa en jämställd och inkluderande miljö där alla är välkomna och trivs.


Restaurangbranschens vardagshjälte är en person som agerar utifrån Svenska kockars Förenings och Textilias värdegrund av inkludering och likabehandling oavsett kön, trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder.


Prissumman är 30 000 SEK och priset delas ut under Svenska kockars Förenings vårmiddag.


Nominera senast söndag 14 maj!


Så här nominerar du - skriv ett dokument där följande ingår:

  • Namn på den nominerade

  • Den nominerades förening/arbetsplats

  • Beskriv kortfattat varför du anser att personen ska mottaga priset (max 150 ord)

  • Namn och kontaktuppgifter till dig som är avsändare

  • Döp dokumentet Restaurangbranschen Likabehandlingspriset + den nominerades namn

Sänd ett mejl till kansli@svenskakockarsforening.se där dokumentet bifogas och skriv ”Nominering Likabehandlingspriset” i ämnesraden.

Eventuella frågor skickas till mejladressen ovan.


Nomineringar tas emot fram till kl. 23.59 söndag 14 maj 2023.


Comments


bottom of page